สารยับยั้งการกัดกร่อนแบบระเหย (VCI)

เป็นเพียงรูปตัวอย่างสารประกอบ VCi เท่านั้น

VCI เป็นวิธีที่ซับซ้อน แต่ประหยัดในการปกป้องโลหะจากการกัดกร่อน ชั้นอะตอมของ VCI ภายในพื้นผิวของโลหะยับยั้งกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า สารเคมี VCI ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเฉพาะของเราจะปลดปล่อยการยับยั้งการกัดกร่อนของอนุภาคภายในพื้นที่ของโลหะที่บรรจุ อนุภาค VCI เหล่านี้ โฟมชั้นป้องกันบางประมาณหนึ่งโมเลกุลในความหนาบนพื้นผิวของโลหะ

Volatile Corrosion Inhibitors (VCI)

VCI is a sophisticated yet economical way of protecting metals from corrosion. The atomic layer of VCI within the surface of the metal inhibits the electrochemical process. Our specialized eco-friendly VCI chemicals release corrosion inhibiting particles within the vapor area of the packaged metal. These VCI particles foam a thin protective layer about one molecule in thickness on the surface of the metal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.