VCI Desiccant

VCI Desiccant
VCI Desiccant

VCI Desiccant หรือเม็ดสารป้องกันสนิมและสารดูดความชื้นในตัวเดียวกัน ทำหน้าที่ทั้งช่วยดูดซับความชื้นและปล่อยโมเลกุลของสารป้องกันสนิมออกมาเพื่อทำหน้าที่เคลือบที่ผิวของชิ้นงานแทนการทาน้ำมันหรือทาจาระบีและช่วยป้องกันการเกิดสนิมที่ผิวของโลหะ

VCI Desiccant
VCI Desiccant

มีสองขนาดให้เลือกคือขนาด 50 กรัมและ 100 กรัมโดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาตรของภาชนะที่ใช้บรรจุชิ้นงาน

VCI Desiccant
VCI Desiccant

เราแนะนำให้ใช้ร่วมกับถุงพลาสติกป้องกันสนิม(VCI Boxliner Bag) โดยใช้เป็นกำลังเสริมเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในส่วนตรงกลางของลังหรือพาเลทขนาดใหญ่  ซึ่งถ้าหวังพึ่งปริมาณสารจากถุงพลาสติกกันสนิมอย่างเดียวอาจจะไม่เข้มข้นมากพอ

VCI Desiccant
VCI Desiccant

ในกรณีที่ชิ้นงานมีความซับซ้อนหรือมีซอกมุมเยอะหรือชิ้นงานมีขนาดเล็กบรรจุอยู่ในภาชนะเดียวหลายร้อย หรือหลายพันชิ้นในภาชนะเดียว เช่น น๊อต สกรู ซึ่งในกรณีนี้อาจจะต้องมีการเสริมความเข้มข้นด้วยสารป้องกันสนิมแบบอื่นๆเช่นเม็ดป้องกันสนิมและดูดความชื้น VCI Desiccant หรือกระดาษกันสนิม VCI Kraft Paper

VCI Desiccant
VCI Desiccant

Leave a Reply

Your email address will not be published.