ประเภทของการกัดกร่อน/การกัดกร่อนมีหลายประเภท ?

บริษัท กรีนวีซีไอ(ประเทศไทย)จำกัด GREENVCI THAILAND CO.,LTD.
บริษัท กรีนวีซีไอ(ประเทศไทย)จำกัด GREENVCI THAILAND CO.,LTD.

การกัดกร่อนมีหลายประเภทเช่นการกัดกร่อนแบบสม่ำเสมอ การกัดกร่อนแบบรูพรุน การกัดกร่อนแบบฟิลิฟอร์ม ก้อนสนิม สนิมการกัดกร่อนแบบกัลป์วานิค การกัดกร่อนแบบ lamellar การกัดกร่อนแบบกร่อน การกัดกร่อนการเกิดโพรงอากาศการ กัดกร่อนแบบเกรน (SCC) corrosion fatigue การกัดกร่อนไฮโดรเจนและอื่น ๆ

There are many different types of corrosion such as the uniform corrosion, pitting crevice corrosion, filiform corrosion, pack rust, galvanic corrosion, lamellar corrosion, erosion corrosion, cavitation, fretting corrosion, intergranular corrosion, exfoliation, dealloying, environmental cracking, stress corrosion cracking (SCC), corrosion fatigue, hydrogen embrittlement, and etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.