VCI Packaging for Oil&Gas Industry

อุตสาหกรรมก๊าซและแท่นขุดเจาะน้ำมัน
อุตสาหกรรมก๊าซและแท่นขุดเจาะน้ำมัน

อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นอะไรสดใสเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ในขณะที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างเชื่องช้า เศรษฐกิจโลกไม่สามารถทำงานได้หากปราศจากอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซที่สกัดและปรับแต่งปิโตรเลียมให้บริสุทธิขึ้น อุตสาหกรรมนี้ได้ช่วยทำให้เศรษฐกิจในภาคผู้ผลิตในอเมริกาเติบโตขึ้น การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเฉพาะทางซึ่งหากมันโดนสภาพอากาศแบบรุนแรง (เช่นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลัน,ระดับความชื้นสูงและปัจจัยทางสภาพแวดล้อมอื่นๆ) ก็จะส่งผลให้เกิดสนิมและการผุกร่อนได้อย่างง่ายดาย ชิ้นส่วนและส่วนประกอบโลหะที่ถูกออกแบบมาเพื่อเครื่องจักรในงานเหล่านี้และตัวอุปกรณ์เองนั้นสามารถที่จะถูกป้องกันจากสนิมและการผุกร่อนโดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วีซีไอที่เหมาะสม Continue reading VCI Packaging for Oil&Gas Industry