How Vapor-Phase Anti-Bacteria Film Work

Copper Film Vapor-Phase Anti-Bacteria Film

วันนี้เรามีแอนนิเมชั่นง่ายๆมาให้ดูเพื่อให้เห็นความแตกต่างของฟิล์มฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบฉาบด้วยอนุภาคของทองแดง(Copper) และฟิล์มฆ่าเชื้อแบคทีเรียสูตรผสมสารสกัดจากพืชของ GreenVCI

จะเห็นว่าฟิล์มแบบฉาบด้วยอนุภาคของทองแดง จะเริ่มขบวนการฆ่าเชื้อโรคก็เมื่อมีการสัมผัสกับตัวฟิล์มเท่านั้น (Contact) ในขณะที่ฟิล์มฆ่าเชือของ GreenVCI มีคุณสมบัติในการปล่อยโมเลกุลออกมาจาผิวของฟิล์ม (Vapor-Phase Anti-Bacteria Film) ทำให้กลไกการฆ่าเชื้อโรคเริ่มทำงานแม้ไม่มีการสัมผัสกับตัวฟิล์มโดยยตรง (Contactless)

Leave a Reply

Your email address will not be published.