VCi สารกันสนิมมีสีหรือไม่ ?

สีของสารป้องกันสนิม
สีของสารป้องกันสนิม

สารป้องกันสนิม VCi ย่อมาก Volatile Corrosion Inhibitor หรือ ตัวยับยั้งป้องกันการกัดกร่อนของโลหะและช่วยป้องกันคราบหมองที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของโลหะ เกือบทุกชนิด

พลาสติกกันสนิม#สีชมพู
พลาสติกกันสนิม#สีชมพู
ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม
ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม

บรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมที่ทำขึ้นจาก VCi นั้นมีสีอะไร ?
ตามหลักแล้ว VCi นั้นไม่มีสีเป็นธรรมชาติของตัวเองหากแต่เป็นการเติมสีเให้แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ทั่วไปเนื่องจากหากมีสีเหมือนสิ่งของทั่วไปอาจจะแยกไม่ออกว่าช่วยป้องกันสนิมเช่น ถุงพลาสติกกันสนิม กระดาษกันสนิม เป็นต้น
บริษัท กรีนวีซีไอ จำกัด บริการจำหน่ายและให้คำปรึกษาเรื่องสนิมทั่วประเทศไทย

ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม
ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม

Leave a Reply

Your email address will not be published.