ถุงพลาสติกกันสนิมคลุมรถใส่ชิ้นงาน

ถุงพลาสติกกันสนิมคลุมรถใส่ชิ้นงาน
ถุงพลาสติกกันสนิมคลุมรถใส่ชิ้นงาน

วันนี้โจทย์ของเราคือ ลูกค้าเกิดปัญาว่าชิ้นงานที่ใส่ในลังพลาสติก เพื่อรอจัดส่งให้ลูกค้า“เกิดสนิม”

แต่ความยากคือ ทางลูกค้าไม่ต้องที่จะเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน และต้องการประหยัดต้นทุนให้มากที่สุด ฉะนั้น การที่จะนำชิ้นงานใส่ถุงพลาสติกกันสนิมแบบหนึงต่อหนึ่งคงทำได้ยาก หรือแม้จะทำถุงพลาสติกกันสนิมสำหรับรองก้นลังพลาสติก ก็ยังใช้ถุงหลายใบและไม่สะดวกในการทำงาน

ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุด (ไม่ลองไม่รู้)  จึงเป็นการคลุมด้วยถุงพลาสติกกกันสนิมทั้งหมดที่อยู่บนรถเข็น

Continue reading ถุงพลาสติกกันสนิมคลุมรถใส่ชิ้นงาน