สติ๊กเกอร์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

สติ๊กเกอร์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
สติ๊กเกอร์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

แผ่นสติ๊กเกอร์ใสผสมสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Volatile Anti-Microbial Sticker Film) สติ๊กเกอร์ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ฟิล์มแบคทีเรีย กำจัดเชื้อแบคทีเรีย 99.9%

สติ๊กเกอร์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

สามารถนำไปประยุคต์ใช้งานได้หลากหลาย เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อจากจุดที่มีการสัมผัสร่วมบ่อยๆ (High Touch Points) เช่น ติดที่จับประตู ปากกา ตู้กดเงิน(ตู้ATM) และจุดต่างๆที่ต้องสัมผัสด้วยมือ

สติ๊กเกอร์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

สถานที่ที่เหมาะสำหรับติดตั้งสติ๊กเกอร้ป้องกันแบคทีเรีย ได้แก่ ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ด้ามจับประตู หน้าจอทัชสกรีน เมนูอาหาร หนังสือเวียน โต๊ะนักเรียน โต๊ะประชุม โต๊ะรับประทานอาหาร เคาน์เตอร์ ร้านสะดวกซื้อ สำนักงาน รถโดยสารสาธารณะ ร้านอาหาร รถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ต ตู้บริการของธนาคาร และอุปกรณ์ภายในโรงพยาบาล รวมถึงจุดอื่นๆ ที่มีผู้ใช้งานร่วมเป็นจำนวนมาก

สติ๊กเกอร์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
สติ๊กเกอร์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

Leave a Reply

Your email address will not be published.