ทำไมโลหะจึงเกิดสนิม#1

 สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยให้เกิดสนิม

ปัจจัยทำให้เกิดสนิม
ปัจจัยทำให้เกิดสนิม

การกัดกร่อนหมายถึงการทำลายคุณสมบัติที่สำคัญของวัสดุเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีกับสภาพแวดล้อม ซึ่งจะหมายถึงการสูญเสียอิเล็กตรอนของโลหะเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างกับน้ำและออกซิเจน และส่งผลโลหะเกิดการอ่อนแอ และเนื่องจากการเกิดออกซิเดชันของอะตอมของธาตุเหล็กคือ ตัวอย่างที่รู้จักกันดีของเคมีไฟฟ้าการกร่อน คือคำที่เรารู้จักกันทั่วไปว่า” การเกิดสนิม”

สนิม”คำนี้มักจะได้ยินบ่อยๆ มันเกิดขึ้นอยู่บนโลหะ จำพวกชิ้นงานเครื่องมื่อต่างๆ ซึ่งชิ้นงานเหล่านั้น ถูกปล่อยวางทิ้งไว้ และอยู่ในสภาพวะที่สัมผัสกับความชื้นและออกซิเจนตลอดเวลา ชิ้นงานโลหะถูกกัดกร่อนหรือ หมดสภาพการใช้งานได้นั้น มันเป็นผลมาจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีนั่นเอง โดยเกิดจากชั้นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบชิ้นงานโลหะต่างๆนั่นเอง ที่เป็นตัวทำปฏิกริยา และส่งผลให้เกิดสนิม  เมื่อเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า ออกซิเดชั่นของเหล็ก(ธาตุทางเคมี)ทำให้โลหะอ่อนตัวลง และเมื่อโลหะทำปฏิกิริยากับน้ำและออกซิเจนในช่วงเวลานั้นมันสูญเสียอิเล็กตรอนและทำให้เหล็กอ่อนแอจึงเกิดดารกัดกร่อนและสนิมขึ้นมา ตัวอย่างเช่น เครื่องมือที่เป็นพวกโลหะของคุณ ถูกวางทิ้งไว้ในโรงงาน ซึ่งภายในนั้นมีทั้ง รถยก, รถบรรทุก เมื่อเกิดการใช้งานรถพวกนี้ มันจะปล่อยควันออกมาจากท่อไอเสียซึ่งรวมทั้งมีความร้อนเกิดขึ้น  ในอากาศที่ปล่อยออกมาจากท่ไอเสียเหล่านั้น จะมีก๊าซกำมะถัน, ไอระเหยของกรดและแอมโมเนีย ก๊าซเหล่าสามารถก่อให้เกิดสนิมได้

ปัจจัยทำให้เกิดสนิม
ปัจจัยทำให้เกิดสนิม

พื้นผิวของโลหะที่เกิดสนิม

โดยส่วนมากจะเกิดจาดการกัดกร่อนจากความชื้น, น้ำ, กรดต่างๆ และสิ่งปนเปื้อนทั้งหลาย ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้ จะปะปนอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆรอบๆตัวเรานี่เอง การกัดกร่อน, การเกิดสนิม, และการเสื่อมสภาพ ที่เราพบอยู่นพื้นผิวของโลหะนี้ มักจะเกิดจากการกระจายตัวของก๊าซที่มีกัมมะถัน แล้วกลายเป็นไอ และจำพวกแอมโมเนีย  คุณจะพบมันได้จาก กระบวนการทำงานในโรงงาน หรือสถานที่ของคุณนั่นเอง เช่น ภายในโรงงานที่มีการติดเครื่องยนต์ เช่น รถยกต่างๆ มันจะปล่อยก๊าซเหล่านี้ออกมาจากท่อไอเสีย

กระบวนการกัดกร่อน

มักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่น ความชื้น, ความผันผวนของอุณหภูมิ ซึ่งมักจะเกิดในขณะที่สินค้าถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานๆ และขณะการขนส่งที่เป็นระยะทางไกลๆ ซึ่งมันจะใช่ระยยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควร จึงเป็นโอกาสที่ โลหะ หรือชิ้นงานของคุณจะเกิดดารกัดกร่อนได้มากมาย

การกัดกร่อนเริ่มขึ้นเมื่อมีอิเล็กโทรไลต์
การกัดกร่อนเริ่มขึ้นเมื่อมีอิเล็กโทรไลต์

 การกัดกร่อนเริ่มขึ้นเมื่อมีอิเล็กโทรไลต์ (น้ำ,ออกซิเจน,ความชื้น)

อยู่บนพื้นผิวของโลหะ ตามหลักการอิเล็กตรอนจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ เมื่อลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้น จึงเป็นสาเหตุของการเกิดสนิมด้วยนั่นเอง ซึ่งต่อเนื่องไปถึงขั้นตอนของการเกิดสนิมที่พื้นผิวของโลหะเกิดการก่อตัวของออกซิเดชั่นในพื้นผิวโลหะ  VCI(การกัดกร่อนที่ระเหยได้สารยับยั้ง) ช้าหรือหยุดปฏิกิริยานี้ด้วยpassivating พื้นผิวและยับยั้งไม่ให้มันตกลงมายังพื้นผิวของโลหะซึ่งมันจะเกิดปฏิกริยาทางเคมี และถูกเรียกว่า anode (ขั้วบวก) และ cathode (ขั้วลบ)

กลไกทางเคมีที่ทำให้เกิดออกซิเดชัน

การเกิดออกซิเดชัน
การเกิดออกซิเดชัน

เช่นการไหลของกระแสไฟฟ้าจากขั้วบวกเข้าหาขั้วลบซึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อมีผลิตภัณฑ์กันสนิมอยู่ร่วมด้วย เพราะว่าการไหลของกระแสไฟฟ้าจากขั้วบวกผ่านอิเลคโตรไลท์เข้าไปในขั้วลบ แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากการปรากฏตัวของบรรจุภัณฑ์กันสนิม  เพียงใส่ชิ้นส่วนโลหะลงภายในถุงพลาสติกกันสนิม หรือห่อหุ้มชิ้นส่วนของคุณด้วยกระดาษกันสนิม บรรจุภัณฑ์กันสนิมจะปล่อยสารเคมีจาก กระดาษหรือถุงพลาสติก ที่คุณใช้ห่อหุ้มชิ้นงาน วิ่งเข้าสู่พื้นผิวของโลหะ หรือชิ้นส่วนงานของคุณ  เป็นโมเลกุลแนบตัวเองกับพื้นผิวโลหะและกลายสภาพเสมือนกับฟิล์มบางๆที่มองไม่เห็น ไม่ว่าสินค้าหรือชิ้นงาน หรือโลหะของคุณจะใหญ่จะหนาเพียงใด เพียงแค่ใช้ผลิตภัณฑ์กันสนิมให้เหมาะกับงานของคุณ แค่นั้นก็สามารถทำให้ชิ้นส่วนงานถูกเก็บรักษาสามารถนำมาใช้งานได้อย่าต่อเนื่องได้เป็นเวลาหลายปีเพื่อป้องกันการกัดกร่อนเกิดขึ้นบนพื้นผิวโลหะ

การกัดกร่อนเป็นกระบวนการทางเคมี

การกัดกร่อนเป็นกระบวนการทางเคมี
การกัดกร่อนเป็นกระบวนการทางเคมี

ที่เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นสาเหตุของโลหะที่เป็นสนิมอ่อนแอและทำลายลงในที่สุด สนิมและการกัดกร่อนไม่น่าดูอันตรายและค่าใช้จ่ายแก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ กับการเลือกใช้กระดาษกันสนิม และ ถุงพลาสติกกันสนิม เพียงแค่นี้ก็สามารถช่วยลดความเสียหายที่เกิดจาดการกัดกร่อน การเกิดสนิม ซึ่งความเสียหายเหล่านั้นจะนำไปสู่ การเกิดของเสีย การทำงานที่ล้มเหลวของชิ้นส่วนโลหะ ซึ่งท้ายที่สุดจะเกิดค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลโดยที่คุณคาดไม่ถึง

เมื่อสินค้าของคุณเดการกัดกร่อนขึ้น มันจึงเป็นสิ่งที่รับผิดชอบความเสียหายโดยเฉพาะเมื่อเกิดกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและอื่นอีกมากมาย ซึ่งการกัดกร่อเกิดได้ทั้ง ในระหว่างการผลิตจัดเก็บหรือการจัดส่ง การป้องกันการกัดกร่อนคือเรื่องสำคัญเท่าเทียมกับการผลิตดังนั้น กระดาษกันสนิม,ถุงพลาสติกกินสนิม, แผ่นพลาสติกกันสนิม,สารกันสนิม, สารเคลืบกันสนิม, ขดลวดกันสนิม, ตาข่ายพลาสติกกันสนิม,และ อื่น ๆ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเกือบได้ทุกประเภทของโลหะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save