ถุงพลาสติกกันสนิมแบบมีขอบยางยึด

ถุงพลาสติกกันสนิมแบบมีขอบยางยึด
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบมีขอบยางยึด

เป็นถุงพลาสติกกันสนิมที่มีการเสริม option พิเศษอีกรูปแบบหนึ่งคือถุงกันพลาสติพลาสติกสนิมแบบใส่ขอบยางยืด (Elatic VCI Anti-Rust Cover Bags)

โดยทางบริษัทรับสั่งผลิตถุงแบบขอบยางยืดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

โดยถุงพลาสติกกันสนิมแบบมีขอบยางยืด สามารถนำไปใช้ในการสวมครอบกับภาชนะที่ใช้บรรจุชิ้นงานโลหะเช่นกล่องหรือลังพลาสติกที่มีฝาปิดหรือสวมครอบลงไปบนชิ้นงานในส่วนที่ต้องการจะป้องกันการเกิดสนิมเป็นพิเศษเช่นชุดเกียหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ที่เสี่ยงต่อการเกิดสนิม

ถุงพลาสติกกันสนิมแบบมีขอบยางยึด
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบมีขอบยางยึด

ถุงพลาสติกกันสนิมแบบมีขอบยางยึด
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบมีขอบยางยึด
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบมีขอบยางยึด
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบมีขอบยางยึด
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบมีขอบยางยึด
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบมีขอบยางยึด

Leave a Reply

Your email address will not be published.