เทคนิคการใช้งานบรรจุภัณฑ์กันสนิม


การใช้งานบรรจุภัณฑ์กันสนิม
การใช้งานบรรจุภัณฑ์กันสนิม

สาเหตุหลักๆที่ทำให้ชิ้นส่วนโลหะกลายเป็นสนิม เป็นเพราะการจัดการที่ไม่เหมาะสม ของโรงงานของคุณ ไม่ควรให้โลหะวางอยู่เปลือยเปล่าเพราะสารปนเปื้อนในอากาศ, ไอเสียรถบรรทุก และผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตของคุณสามารถทั้งหมดช่วยเร่งการเกิดสนิมและการกัดกร่อนและชิ้นส่วนโลหะที่อยู่ระหว่างการผลิตหรือกำลังรอการดำเนินงาน ควรทำการจัดเก็บห่อหุ้มด้วยกระดาษกันสนิม หรือวางไว้ในถุงพลาสติกกันสนิม เพราะมันใช้สำหรับป้องกันการกัดกร่อนจากสารปนเปื้อนในอากาศและสารกัดกร่อน (ออกซิเจนเกลือความชื้น ฯลฯ ) เมื่อนำบรรจุภัณฑ์กันสนิมไปใช้งาน Continue reading เทคนิคการใช้งานบรรจุภัณฑ์กันสนิม

ข้อดี และความหลากหลายของการใช้ ถุงพลาสติกกันสนิม

»ช่วยกั้นความชื้นและป้องกันชิ้นส่วนโลหะของคุณเพราะความชื้นเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการกัดกร่อนถุงพลาสติกกันสนิม ยังสามารถป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนในอากาศมักจะเป็นตัวการเร่งการกัดกร่อน

»ชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ทำจากเหล็กหรือโลหะ หรือที่มีส่วนผสมเหล็ก ควรบรรจุใส่ในถุงพลาสติกกันสนิมเพราะตัวถุงมีความโปร่งใส เพื่อให้ชิ้นส่วนที่ถูกบรรจุแล้วสามารถตรวจสอบจากการมองเห็นภายนอก โดยไม่ต้องเปิดถุงออกมาให้ยุ่งยากและเสี่ยงต่อการมีสิ่งปนเปื้อนเข้าไป Continue reading ข้อดี และความหลากหลายของการใช้ ถุงพลาสติกกันสนิม