วันฉัตรมงคลรำลึก Coronation Day

วันฉัตรมงคลรำลึก
วันฉัตรมงคลรำลึก

ฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คน หรือ ฉัด-มง-คน) Coronation Day มีความหมายตว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก