Tag Archives: กระบวนการกัดกร่อน

ทำไมโลหะจึงเกิดสนิม

 สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยให้เกิดสนิม การกัดกร่อนหมายถึงการทำลายคุณสมบัติที่สำคัญของวัสดุเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีกับสภาพแวดล้อม ซึ่งจะหมายถึงการสูญเสียอิเล็กตรอนของโลหะเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างกับน้ำและออกซิเจน และส่งผลโลหะเกิดการอ่อนแอ และเนื่องจากการเกิดออกซิเดชันของอะตอมของธาตุเหล็กคือ ตัวอย่างที่รู้จักกันดีของเคมีไฟฟ้าการกร่อน คือคำที่เรารู้จักกันทั่วไปว่า” การเกิดสนิม” “สนิม”คำนี้มักจะได้ยินบ่อยๆ มันเกิดขึ้นอยู่บนโลหะ จำพวกชิ้นงานเครื่องมื่อต่างๆ ซึ่งชิ้นงานเหล่านั้น ถูกปล่อยวางทิ้งไว้ และอยู่ในสภาพวะที่สัมผัสกับความชื้นและออกซิเจนตลอดเวลา ชิ้นงานโลหะถูกกัดกร่อนหรือ หมดสภาพการใช้งานได้นั้น มันเป็นผลมาจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีนั่นเอง

Posted in VCI Film | Tagged , , , , | Leave a comment